Editorial

Editor-in-Chief

Danuta Dobrowolska, MA
e-mail: danuta.dobrowolska@iz.edu.pl
tel. +48 666 081 176

Editorial Secretary

Bogusława Krawiec, MA
e-mail: boguslawa.krawiec@iz.edu.pl
tel. +48 666 081 202

Address of Editorial Office

Instytut Zootechniki PIB
2 Sarego Street, 31-047 Kraków, Poland
e-mail: wiad-zoot@iz.edu.pl
tel. +48 666 081 176, +48 666 081 202

Subject Editors
  • Prof. Sylwester Świątkiewicz, PhD (Section of Scientific Papers)
  • Prof. Dorota Kowalska, PhD (Section of Review Articles)
  • Danuta Dobrowolska, MA (Section of Information Articles)
Language Editors
  • Danuta Dobrowolska, MA
  • Bogusława Krawiec, MA
  • Jerzy Pilawski, MA
Statistics Editor
  • Halina Korzonek, MA