Contact

Instytut Zootechniki PIB
2 Sarego Street, 31-047 Kraków, Poland
P: +48 666 081 176, +48 666 081 202
E: wiad-zoot@iz.edu.pl